Tag Archives: แนะนำ ที่เรียน บัลเล่ต์

การเตรียมตัวของผู้ปกครองในการให้ลูกเรียนบัลเล่ต์

Primary Ballet

การเต้นบัลเล่ต์ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้เด็กๆ ได้ฝ […]

หลักสูตรการเรียนการสอนบัลเล่ต์ในประเทศไทย

ปัจจุบัน การเรียนบัลเล่ต์ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในประ […]

เด็กๆ จะขึ้นปลายเท้าได้เมื่อไหร่

ในการเรียนบัลเล่ต์ ทั้งคุณพ่อคุณแม่และตัวเด็กๆ เองมักจะ […]

โปรโมชั่น เรียนบัลเล่ต์ ลดราคาพิเศษ

โปรโมชั่น เรียนบัลเล่ต์ ลดราคา

โปรโมชั่น ลดราคาพิเศษ ต้อนรับเช้าวันอังคารอันสดใสนี้ด้ว […]