Tag Archives: เรียนบัลเล่ต์

การเตรียมตัวของผู้ปกครองในการให้ลูกเรียนบัลเล่ต์

Primary Ballet

การเต้นบัลเล่ต์ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้เด็กๆ ได้ฝ […]

ประเภทของบัลเล่ต์

การเต้นบัลเล่ต์ คือ ศิลปศาสตร์การเต้นรูปแบบหนึ่ง ตามที่ […]

บัลเล่ต์คืออะไร?

บัลเล่ต์ คือ ศิลปศาสตร์การเต้นรูปแบบหนึ่ง ที่ผู้แสดงงาน […]

New Normal ที่ First Position Ballet Studio

โรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ และผู้สนใจอ […]

Turnout

การเปิดเท้าที่เรามักได้ยินกันตอนเรียนบัลเล่ต์ แท้จริงแล […]

หลักสูตรการเรียนการสอนบัลเล่ต์ในประเทศไทย

ปัจจุบัน การเรียนบัลเล่ต์ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในประ […]

เด็กๆ จะขึ้นปลายเท้าได้เมื่อไหร่

ในการเรียนบัลเล่ต์ ทั้งคุณพ่อคุณแม่และตัวเด็กๆ เองมักจะ […]

อาการปวดกล้ามเนื้อหลังจากที่เรียนเต้นเสร็จคืออะไร?

บางคน จะมีอาการปวดขา ปวดตัว ปวดแขนหลังจากเรียนเต้นเสร็จ […]

ทำไมจึงควรเลือกเรียนบัลเล่ต์ในหลักสูตร RAD

Royal-Academy-of-Dance

หลักสูตร RAD เป็นหลักสูตรการเรียนบัลเล่ต์ของสถาบัน Roya […]

เรียนบัลเล่ต์ ใกล้ฉัน

First-Position-Ballet-Studio

โรงเรียนสอนบัลเล่ต์ ใกล้บ้าน ดีที่สุด เรียนบัลเล่ต์ ใกล […]